REPLOKALER

Musikhuset har 12 replokaler där ett 20-tal band repar.                 Kostnaden att repa på Musikhuset är 300 kronor per person i månaden.

Alla band repeterar i cirkelform, dvs att bandet rapporterar sin verksamhet till något av ABF Gästrikebygden och Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. 

Musikhuset ansvarar för försäkring och skötsel av husets allmänna utrymmen, banden ansvarar själva för skötsel, trivsel och städning av replokalerna. Varje musiker ombesörjer själv att försäkra sin/sina instrument och övrig musikutrustning. 

I Musikhuset finns en extern professionell inspelningsstudio, Blackmon Audio / The Overlook.                                                                               Kontakt: www.blackmon.se 

Musikhuset kan erbjuda möjlighet för banden att spela live på någon av våra scener. Kontakta oss om du har förslag på hur vi kan hjälpa till.