Om oss

Genom att besöka oss bidrar du till ett bättre gävle!

Föreningen Musikhuset har varit verksam i Sjömanskyrkan sedan 1987; och har under dessa år arbetat målmedvetet med inkludering, social hållbarhet och demokrati via sitt stora nätverk. Verksamheten drivs av det lokalt förankrade studieförbundet ABF Gästrikebygden.

Sedan årsskiftet 2020/2021 är föreningen 100% ägare till Sjömanskyrkan Bord & Bar (Sjömanskyrkan Gävle AB org.nr 559279-6956), som bedriver lokaluthyrning, catering, café- och restaurangverksamhet. 
Du som väljer att besöka Musikhuset och Sjömanskyrkan Bord & Bar gör en insats för ett bättre Gävle- då allt ev överskott går oavkortat tillbaka till föreningslivet. Mer än 70 föreningar, organisationer och företag samverkar med oss och ges möjlighet att skapa aktiviter och verksamhet genom de lokaler och resurser Musikhuset rymmer.
Föreningen Musikhuset är arrangör och ansvarig för alla kulturevenemang som genomförs i huset, där ligger också ägandet av teknik och personell kompetens inom området.
 
Sjömanskyrkans ytor är utifrån gällande hyresavtal och tillstånd dokumenterat fördelade mellan Föreningen Musikhuset och Sjömanskyrkan Gävle AB; där 67% är folkbildnings- och föreningslokaler och 33% kommersiella. För de kvadratmetrar (67%) som Föreningen förfogar över utgår ett visst verksamhetsbidrag från Kultur&Fritid Gävle. Sjömanskyrkan Gävle AB drivs helt utan annan extern finansiering.